Предмет закупівлі: Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій з облаштуванням протирадіаційного укриття у будівлі Підберізцівського ліцею по вул.Шевченка,46 в с.Підберізці Львівського району Львівської області ДК 021:2015: 45453

  • 24

 

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій з облаштуванням протирадіаційного укриття у будівлі Підберізцівського ліцею по вул.Шевченка,46 в с.Підберізці Львівського району Львівської області ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений виходячи з потреб територіальної громади та затверджений рішеннями Підберізцівської сільської ради Львівського району Львівської області №67-1-2023 від 22.12.2023 року, №68-2-2024 від 16.01.204 року, №73-1-2024 від 21.05.2024 року.

 

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно до потреб територіальної громади у закупівлі з урахуванням вимог законодавства, зокрема відповідно до вимог чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 року № 281. Так, Замовником торгів на підставі завдання на проектування було розроблено проектну документацію об’єкта будівництва. Завершальним етапом розроблення проекту є проведення експертизи, результатом якої є експертна оцінка, що містить позитивний або негативний висновок. Відтак, по об’єкту: Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій з облаштуванням протирадіаційного укриття у будівлі Підберізцівського ліцею по вул.Шевченка,46 в с.Підберізці Львівського району Львівської області було розроблено проектну документацію та проведено експертизу, за результатами якої Замовником торгів було отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності об’єкта будівництва та її кошторисної частини. В проектній документації міститься детальний опис робіт, що закуповуються, технічні вимоги, обсяги та види цих робіт. Зазначені роботи повинні виконуватись згідно з затвердженим проектом з дотриманням вимог діючих нормативних документів та відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт за проектом, якості будівельно-монтажних робіт, які виконуються з дотриманням діючих норм і правил та безпечних умов праці, з використанням конкретних матеріалів і конструкцій. Роботи повинні виконуватись із матеріалів, що передбачені в проектній документації, повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ та чинному законодавству.

3. Обґрунтування очікуваної вартості:

Згідно Постанови КМУ від 01.08.2005 року №668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» кошторисна документація – кошториси та інші документи, пов'язані із складанням (розрахунки, обгрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни.

Враховуючи зазначене, на підставі кошторисної документації, а саме, зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва, було здійснено обрахування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Однак, очікувана вартість закупівлі будівельних робіт не може включати утримання служби замовника та інжинірінгові послуги (Глава 10 кошторису) та Главу 12 «Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд».

Таким чином, розмір очікуваної вартості предмета закупівлі визначено згідно із Зведеним кошторисним розрахунком, який знаходиться в складі проектної документації. При визначенні очікуваної вартості використовується зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, за виключенням суми глави 10 та глави 12, з урахуванням ПДВ.